Een Stap Vooruit

Remedial Teaching praktijk

Wat is RT?

Veelal wordt aangenomen dat RT hetzelfde is als bijles. Dit is echter onjuist. Bijles is het herhalen van reeds aangeboden lesstof. Bij RT wordt er meer planmatig gewerkt en is er sprake van hulp toegespitst op het kind.

Bij remedial teaching wordt hulp verleend aan leerlingen die door leer- of gedragsproblemenĀ minder goed functioneren ten opzichte van hun leeftijdsgenoten. Deze leerlingen hebben pedagogisch- en/of didactisch hulp nodig.
Remedial teaching heeft als doel dat het kind uiteindelijk weer met zijn/haar eigen groep mee kan doen.
Het kan zijn dat er sprake is van een leerstoornis die niet kan worden verholpen, zoals bijvoorbeeld dyslexie. In dat geval wordt de leerling geleerd om te gaan met zijn stoornis.

praktijk buiten klein wachtkamer klein praktijk binnen klein slide_01 slide_02 slide_03 slide_04